Jednou z možností je LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA od spoločnosti Brink Climate Systems rady AIR 70. Jednotka je ideálnym riešením pre existujúce stavby bez potreby inštalácie rozvodných potrubí. Jedným z kľúčových cieľov pri vývoji decentrálnych (lokálnych) jednotiek je dosiahnutie čo najnižšej hlučnosti zariadení.